เลือกภาษา

คำนวนราคาคอร์สเรียน

สุลันทรามีคอร์สเรียนภาษา 2 รูปแบบ แบบแรกคือแบบพื้นฐานหรือคอร์สเร่งรัดสำหรับคนที่ต้องการเรียนและใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาจำกัด และคอร์สขยาย ซึ่งเนื้อหาส่วยใหญ่จะเป็นเนื้อหาเดิม คอร์สพื้นฐานจะใช้เวลาเรียนราว 20-25 ชั่วโมง สุลันทราจะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว
 • คอร์สเริ่มต้น

 • ฟรี!

 • ฟังก์ชันบังคับ 2 ฟังก์ชัน
 • ไม่มีฟังก์ชันที่เลือกได้
 • 5 ระดับ
 • เรียน 3-5 ชั่วโมง
 • คอร์สพื้นฐาน

 • 10 ดอลลาร์สหรัฐ

 • ฟังก์ชันบังคับ 7 ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันไม่บังคับเลือก 10 ฟังก์ชัน
 • 5 ระดับ
 • เรียน 30-70 ชั่วโมง
 • คอร์สเพิ่มพูน

 • เร็ว ๆ นี้

 • ฟังก์ชันบังคับ 7 ฟังก์ชัน
 • ฟังก์ชันไม่บังคับเลือก 10 ฟังก์ชัน
 • 6 ระดับ
 • เรียนมากกว่า 100 ชั่วโมง